Jsme MediClinic domácí péče

Diana spol. s r.o. byla několik let dceřinou společností Mediclinic a.s. Nyní nastal čas a od   01. 07. 2024 jsme plnohodnotnou součástí MediClinic. Změna je pouze v názvu, odborný personál, rozsah služeb a kvalita péče zůstávají stejné.


Domácí péče a pomoc . . . 


Pobočka TŘEBÍČ

Pobočka BRNO

Odborná domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče ( nazývaná také homecare ) je určena pro všechny věkové skupiny pacientů. Zdravotní sestry každý den navštěvují klienty v jejich domácnosti, odborně je ošetřují a tím přispívají k jejich rychlejšímu uzdravování a soběstačnosti. Klient může být v nepřetržitém kontaktu se svými blízkými a eliminovat pobyt v nemocnici na co nejkratší dobu.


DIANA TŘEBÍČ - pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena osobám, u nichž došlo k oslabení nebo ztrátě schopnosti sebeobsluhy. To znamená, že následkem věku nebo nepříznivého zdravotního stavu si nemohou zajistit základní úkony péče o vlastní osobu a domácnost samy nebo za pomoci rodiny - nejčastěji senioři, lidé dlouhodobě nemocní a osoby se zdravotním postižením.