POBOČKA BRNO

Od 1. 1. 2022 jsme otevřeli novou pobočku domácí zdravotní péče Brno.

Zajišťujeme nepřetržitou službu odborné zdravotní péče ve Vašem domácím rodinném prostředí, kvalitní a důstojný život v úzké spolupráci s rodinou v okrese Brno město.

 • Péče je poskytována zcela zdarma.
 • Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.
 • Nabízíme odbornou zdravotní péči.
 • Poskytujeme péči 7 dní v týdnu.

Nabízíme tyto úkony:

 • ošetřovatelskou rehabilitaci, procvičení chůze,nácvik soběstačnosti,
 • vertikalizace, nácvik stoje, chůze s kompenzačními pomůckami,
 • pasivní a aktivní cvičení,
 • ošetření různých ran, defektů, bércových vředů,dekubitů,
 • prevence dekubitů,
 • ošetření stomií,
 • aplikace injekcí včetně inzulínu,
 • odběry krve,
 • infuzní terapie,
 • vyšetření glukometrem.


Naší  prioritou  je  Vaše  spokojenost.  Předností  společnosti Diana  je  profesionalita,  empatie  a  mnoholetá  zkušenost. 

Potřebujete-li Vy, Vaši známí či rodinní příslušníci domácí zdravotní péči, obraťte se na vrchní sestru na : tel.: 776 270 055  - sportelli@domacipece-diana.cz

Pracovní doba:

Dispečink - Po - Pa 8:00 - 16:00 hodin

Naši kancelář najdete na poliklinice Kounicova  - Kounicova 26, Brno.  

Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami

Všeobecná zdravotní pojišťovna

       Vojenská zdravotní pojišťovna

       Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

  RBP, zdravotní pojišťovna