NAŠE SLUŽBY

Odborná zdravotní péče

 • následná péče o nemocné všech věkových kategorií propuštěných z nemocnice
 • převazy ran, bércových vředů a jiných kožních lézí
 • ošetřovatelská rehabilitace po mozkové příhodě, úrazu, operaci
 • ošetřování pacientů se žilními vstupy včetně portů
 • péče o permanentní močové katetry (výměna katetru, katetrizace močového měchýře ženy i muže)
 • nácvik používání kompenzačních pomůcek
 • péče o diabetiky, kardiaky a ostatní sledované klienty
 • nácvik aplikace inzulínu
 • nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
 • péče o drény a stomie
 • aplikace léků ve všech formách vč. injekcí
 • podávání infuzní terapie za účelem hydratace
 • komplexní péče o ležící - nepohyblivé pacienty
 • odběry krve a ostatního biologického materiálu
 • provádění očistného klyzma
 • psychoterapeutické pohovory s nemocným, edukace pacienta a rodinných příslušníků
 • další odborná péče dle požadavků lékaře
 • péče o umírající doma = paliativní péče - důstojný život do poslední chvíle
Péče je poskytovaná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Lékařem doporučená zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek našim klientům

 • na nezbytně nutnou dobu za poplatek
 • nemocniční lůžka, zábrany, hrazdy, chodítka, berle, defekační křesla
 • matrace proti proleženinám
 • přístroje pro zajištění péče o umírající - kyslíkový přístroj, injekční dávkovač na opiáty, odsávačka, infuzní pumpa